Participatiebijeenkomst

Samenvatting participatiebijeenkomst 5 juli 2022

Op dinsdag 5 juli heeft participatiebijeenkomst van het woning bouw project Cascade plaatsgevonden met ruim 60 aanwezigen verdeeld over 2 groepen was een groot succes. Na een lange pauze kon er eindelijk geparticipeerd worden, dit maal fysiek op het Zwitsal terrein bij de locatie STOOM. Deze prachtige industriële ruimte is gelegen in het voormalige ketelhuis van de Zwitsal fabriek.

Beide bijeenkomsten werden ingeleid door een introductie van Fransje Sprunken en Bibi Sassen van FSD. Tijdens deze introductie lichtte zij het huidige plan en de verbeteringen naar aanleiding van de vorige (online) participatiesessie toe. Ook werd er stil gestaan bij de planaanpassingen naar aanleiding van het gebiedsontwerp 2022 vanuit de gemeente Apeldoorn. Op deze 9 punten is het plan verbeterd en aangepast:

 1. Groot openbaar park toegankelijke voor bewoners en omwonenden
 2. Levendig woonprogramma voor studenten, gezinnen en ouderen (stimuleert doorstroming)
 3. Ingang parkeergarage verplaatst naar Kanaalweg
 4. Van hotspot naar coolspot
 5. Griftzone meer ruimte en wordt aantrekkelijke wandelroute
 6. Levendige plint Deventerstraat
 7. Woningen Cascade sluiten aan op de Griftstraat
 8. Informele verbindingen met park vanaf Kanaalweg en Deventerstraat
 9. Grote fietsenstalling Deventerstraat

Na het plenaire gedeelte werden de participanten opgedeeld in kleinere groepen en gingen zij langs bij de vier interactieve thematafels. De vier thema’s op deze avond waren: Landschap, Architectuur, Mobiliteit en Cascade Wittenborg.

 

Bij elke tafel stonden verschillende deskundigen op dat gebied:

 • Architectuur OZ architecten
 • Landschapsarchitectuur Bosch Slabbers
 • Mobiliteit The Future Mobility Network
 • Cascade Wittenborg Wittenborg University of Applied Sciences en FSD
 • Process en Stedenbouw gemeente Apeldoorn

De aanwezige participanten bestonden voornamelijk uit omwonenden. Die hun zorgen deelde op het gebied van hoogte-accenten i.v.m. uitzicht/schaduw, de plaatsing van de woningen dicht tegen huidige gebouwen, rijrichting, culturele invulling/horeca in plint en deelmobiliteit. De taak van FSD op deze avond om deze punten te bespreken en helder toe te lichten.

 

Landschap

Onze landschapsarchitect Wijnand Bouw lichtte de de ambitie van hotspot naar coolspot toe, waarbij hij het concept van de totale landschapsarchitectuur aanbod kwam. Na deze toelichting kwamen er verschillende interactieve vraagstukken aanbod, waarover de participanten hun voorkeur konden aangeven. Het eerste vraagstuk was hoe wij de 4 groene spots kunnen inrichten, waarin de biodiversiteit en het wadi systeem zeer positief werd ontvangen. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. De participanten waren erg te spreken over de natuurlijke uitstraling van de Grift en kozen voor de inrichting van ontmoeten en verblijf (speelplek voor ouderen kinderen, honden uitlaatplek) waar het water van de Grift een belangrijke rol moet spelen. Ook kregen wij veel aanbevelingen om vooral te kijken naar de rijrichting en shortcut voor de ontsluiting.

 

Architectuur

De thematafel architectuur was ruim vertegenwoordigd door de architecten Farida de Vries en Nander Brinker. De participanten werden door middel van een presentatie meegenomen in het plan, het woonprogramma, architectuurstijl en de zonnestudie werd getoond.

Vlakbij de binnenstad van Apeldoorn, dichtbij Station Apeldoorn realiseert projectontwikkelaar FSD Cascade – een levendig wooncomplex van circa 280 woningen in een aantrekkelijk openbaar toegankelijk park. Cascade biedt ruimte voor verschillende generaties met de ambitie om deze met elkaar te verbinden. Er komen woningen voor studenten, starters , gezinnen en ouderen. Cascade voegt hiermee sociaal kapitaal toe aan de wijk en stad.

De participanten waren erg enthousiast over de sociale inclusie en het woonprogramma voor intergenerationeel wonen. De toekomstige bewoners gaven aan een variabele inrichting van de woningen te wensen met bijvoorbeeld een schijfwandsysteem. Over het hoogte-accent waren er veel vragen en werden zorgen uitgesproken over het uitzichtverlies van omwonenden. Ook werd de voorkeur uitgesproken om de gevels van de parkeergarage in groen uit te voeren.

 

Mobiliteit

De thematafel mobiliteit werd vertegenwoordigd door The Future Mobility Network, de onafhankelijk adviseur en specialist in de mobiliteit van de toekomst. Alwin Bakker en Erik Rozen van The Future Mobility Network bespraken door middel van de routekaart hoe centraal het plan zich bevindt en lichte de wandel, fiets en auto route toe. Ook werd het vraagstuk inzake deelmobiliteit besproken, waar vanuit de omwonende nog sceptisch op werd gereageerd. De locatie werd als zeer positief ervaren door de centrale ligging en er veel op loop en fiets afstand is. Als meest gekozen deelmobiliteit staat de scooter op nummer 1. Veel van de participanten waren geïnteresseerd in de toekomstige ontsluitingen rondom het plan, deze kun je hier terug vinden. https://www.apeldoorn.nl/fl-visie-mobiliteit

 

Wittenborg

Bij de thematafel Cascade Wittenborg vertegenwoordigde de eerste bijeenkomst Vikram Athavale de huisvest beheer van de Universiteit Wittenborg. Dit is een particuliere school voor hoger onderwijs in Apeldoorn met ongeveer 2000 buitenlandse studenten tussen de 25 en 45 jaar. FSD en Wittenborg slaan de handen ineen en ontwikkelen samen 100 studentenwoningen in het plan. Op de begane grond, de zogenaamde blurring zone, word er een gemeenschappelijke open ruimte en entree gerealiseerd.  De participanten mochten meedenken over de indeling hiervan. Er werd positief gereageerd op de optie om gemeenschappelijke ruimte te realiseren waar verschillende generaties bij elkaar kunnen komen, zoals bijvoorbeeld een wasbar met dag horeca. Hiermee stimuleert de ontwikkelaar het intergenerationeel wonen.

Vanuit de gemeente waren Jasper Bakker, Dorian Busser en Anne Zekveld aanwezig. Participanten konden bij hen terecht voor vragen over het proces en planning. Er werden vragen gesteld ten aanzien van de toekomstige nieuwbouw ontwikkelingen in Apeldoorn, de gemeente heeft de omgevingsvisie toelicht, bent u benieuwd wat hierin omschreven staat ga dan naar https://www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie

Wij kijken terug op een constructieve en succesvolle participatiebijeenkomst en wij willen iedereen ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid en hun op of aanmerkingen. Met ruim 60 bezoekers waarvan ruim 82 % positief tegenover de ontwikkeling Cascade stond was deze avond een groot succes.

Het team van Cascade zal deze conclusies meenemen en gaat deze zomer hard aan de slag om de zorgen van de omwonende zorgvuldig te onderzoeken en deze samen met gemeente te verwerken in de optimalisaties van deze mooie ontwikkeling.